Udeaktiviteter til biologi

Flyt biologiundervisningen ud under åben himmel med disse aktiviteter fra Xplore Biologi. 

7.kl.:
Byg en hønsebane
Eleverne skal undersøge, hvad et binokulært synsfelt betyder for afstandsbedømmelse. Øvelserne tager udgangspunkt i, at de bruger deres egen krop og oplever fordelene ved at have et godt binokulært synsfelt.

Undersøg regnormens bevægelse
Lad eleverne undersøge, hvordan en regnorm bevæger sig. Materialer: en regnorm, petriskål og stereolup.

Bjørnedyret - Den sejeste tilpasning
Lad eleverne finde bjørnedyr på skolens område. Dyret kan opholde sig meget forskellige steder som på tagplader, i tagrender, i kælderhalse, på fliser osv. Materialer: mikroskop.

8.kl.:
Spredning af frugter
Lad klassen finde eller medbringe frugter til denne opgave, der går ud på at overveje, hvordan frøene bliver spredt. Eleverne skal ud fra frugtens udseende argumentere for dens placering i den pågældende gruppe af  spredningsstrategier.

Undersøg blomsters udseende og funktion
Eleverne skal finde eksempler på blomster fra rosenfamilien. Lad eleverne diskutere ligheder og forskelle samt overveje, hvilke tilpasninger der er hos blomsten for at tiltrække insekter til bestøvning. Materialer: forskellige blomster fra rosenfamilien, lommelup eller stereolup og to pincetter.

Kend din blomst
I denne aktivitet skal eleverne undersøge blomstens dele. Det er oplagt at bruge æbleblomster, som blomstrer netop nu. Materialer: blomst, pincet, lup, lim eller tape. 

9.kl.:
Vandløbsforbedringer
Eleverne skal arbejde med vandløbsforbedringer og kan finde viden om vandløbsrestaureringer i forløbet En rig natur. Hvis I kan tage afsæt i et lokalt vandløb, bliver opgaven mere nærværende for eleverne.

Tang - Havets planter
Eleverne skal sammenligne tang med landlevende planter. Det er oplagt at indlede undersøgelsen med en tur på stranden, hvor eleverne kan indsamle tang. Materialer: tang eller fotos af tang.

Vandløbsundersøgelser
Tag eleverne med på tur til et vandløb og lad dem udføre de mange forskellige undersøgelser. Flere af undersøgelserne kan med fordel laves i et fællesfagligt samarbejde med geografi og fysik/kemi.

Hvis du stadig har brug for aktiviteter, der nemt kan indgå som en del af din fjernundervisning, finder du dem her.

22. marts 2021
  • Biologi
  • Udeskole