Udeaktiviteter til matematik 7.-9.

Her får du inspiration til, hvordan du kan flytte matematikundervisningen udenfor. Listen udvides løbende.

7. kl.: 
Længdeforhold - Sådan bor vi
I dette emne kommer eleverne til at arbejde med arbejdstegninger og længdeforhold ved at måle, tegne skitser og målfaste tegninger på papir og i tegneprogrammet. Eleverne starter med at opmåle deres eget værelse og tegne det i skolegården i 1:1. De skal også tegne H.C. Andersens barndomshjem og sammenligne de to rum. Derefter følger en række opgaver med at opmåle store og små ting på skolen og tegne dem i et passende målestoksforhold.

Procent - Supermarkedet
Klassen skal indledningvist blive enige om, hvordan de kan undersøge og sammenligne priserne i forskellige supermarkeder. Efterfølgende skal de indsamle data i butikkerne (alternativt via online-supermarkeder) i form af billeder af prisskilte og varer samt tilbudsaviser. I de følgende opgaver arbejder eleverne med at udvikle metoder til de grundlæggende procentberegninger. Materialer: mobilkamera.

8. kl.: 
Plantegninger og tværsnit - Rensningsanlæg
Hvordan kan man afbilde kæmpestore bygninger på tegninger? Eleverne kommer i dette emne til at arbejde med de todimensionelle tegneformer som arbejds- og perspektivtegning og isometrisk tegning i målforhold. De bliver udfordret med undersøgelser af linjer og vinkelsummer i polygoner samt grundplaner og modeller af vandtårne, der som afslutning undersøges i GeoGebra 3D. Materialer: Passer, lineal og ternet papir samt 10-sidede terninger (almindelige spilleterninger kan også bruges).

Lineære funktioner og hyperbler - Cykelenergi
Emnet indledes med en praktisk undersøgelse af sammenhænge mellem tid, hastighed og afstand. Til målingerne kan man vælge mellem at bruge hhv. målebånd og stopure eller apps, der kan vise tid og hastighed fx Endomondo, Runkeeper eller Cyclemeter. Eleverne skal i de følgende opgaver undersøge ligefrem og omvendt proportionalitet. Funktionsforskrifter, tabeller og tegning af grafer inddrages i arbejdet, der også omfatter undersøgelser af de to funktioner ved hjælp af skydere i GeoGebra.

9. kl.:
Potens og rod - Det kosmiske zoom
Hvordan skriver man astronomiske tal som fx afstanden til planeten Merkur? Hvordan beregner man diameteren af Rundetårns platform? Man får sandsynligvis brug for at vide noget om potenser og kvadratrødder. I en rolig progression arbejder eleverne med regler og øvelser i dette lidt abstrakte stof. Emnet lægger ikke op til aktiviteter udenfor, men opgaverne kan sagtens løses udendørs i et skyggefuldt hjørne af skolegården.

Flytninger og mønstre - Afrikanske tekstiler
Eleverne skal undersøge mønstre i deres omgivelser or at få en oplevelse af, at viden og færdigheder i matematik (her flytningsgeometri) kan gøre det nemmere at beskrive virkeligheden. Emnet er en samlet repetition af alt det, eleverne bør have lært om flytninger på de tidligere klassetrin. Opgaverne lader eleverne arbejde med spejling, drejning og parallelforskydninger samt med rosettemønstre, friser og tesselationer. 

Hvis du stadig har brug for opgaver, der nemt kan indgå i fjernundervisning, finder du dem her.

28. maj 2020