Udeaktiviteter til matematik 7.-9.

Her får du inspiration til, hvordan du kan flytte matematikundervisningen udenfor. 

7. kl.: 
Grafer i koordinatsystemet - Grundstoffernes periodesystem
Det periodiske system danner her udgangspunkt for en række undersøgelser om sammenhænge. Emnet giver eleverne viden og færdigheder i at arbejde med linjer og den rette linjes ligning. Eleverne skal bl.a. beskrive deres undersøgelser af sammenhænge som talpar i tabeller og regneark, der efterfølgende indtegnes som punkter i  koordinatsystemer i det indlejrede tegneprogram og senere i GeoGebra.

Diagrammer - Vejr og klima
Hver dag møder eleverne grafiske fremstillinger af tal og sammenhænge. I mange tilfælde vises grafiske fremstillinger uden at deres data præsenteres i tilhørende tabeller. I dette emne er begge dele i spil: Eleverne lærer at aflæse pinde- og søjlediagrammer, procent- og cirkeldiagrammer samt kurvediagrammer - og at overføre de aflæste data til tabeller. Ud fra andre tabeller lærer eleverne at tegne de forskellige diagramtyper i det indlejrede tegneprogram og ved hjælp af regneark.

Længdeforhold - Sådan bor vi
I dette emne kommer eleverne til at arbejde med arbejdstegninger og længdeforhold ved at måle, tegne skitser og målfaste tegninger på papir og i tegneprogrammet. Eleverne starter med at opmåle deres eget værelse og tegne det i skolegården i 1:1. De skal også tegne H.C. Andersens barndomshjem og sammenligne de to rum. Derefter følger en række opgaver med at opmåle store og små ting på skolen og tegne dem i et passende målestoksforhold.

Procent - Supermarkedet
Klassen skal indledningvist blive enige om, hvordan de kan undersøge og sammenligne priserne i forskellige supermarkeder. Efterfølgende skal de indsamle data i butikkerne (alternativt via online-supermarkeder) i form af billeder af prisskilte og varer samt tilbudsaviser. I de følgende opgaver arbejder eleverne med at udvikle metoder til de grundlæggende procentberegninger. Materialer: mobilkamera.

8. kl.:
Trigonometri - Biers kommunikation
Det er forår, og alting springer ud. Blomster og afgrøder skal bestøves, så der er brug for, at insekter og bier kan finde vej ud og hjem igen. Biernes kommunikation er udgangspunktet for dette emne om trigonometri, ligedannede trekanter og Pythagoras. Emnet indeholder mange undersøgelser og udendørs aktiviteter. Eleverne lærer bl.a. at aflæse sinus og cosinus på tegninger, vha. lommeregner og på en enhedscirkel i en dynamisk GeoGebra-fil. Materialer: Lineal, vinkelmåler, passer og lommeregner.

Handelsregning - Æblehandel
Det er forår, og æbletræerne skal først lige til at springe ud og blomstre. Hos grønthandlere og i supermarkedernes grøntafdelinger bugner hylderne dog allerede med forskellige slags æbler - både til normalpris og med gode tilbud. Dette giver grundlag for matematiske undersøgelser om, hvor æblerne kommer fra og om priser og rabatter. Det er matematiske emner som statistik, handelsregning og masser af procentberegninger, der kommer i spil i dette emne, som kan afsluttes med et godt terningespil om procent. Materialer: Ti- og/eller tyve-sidede terninger. 

Plantegninger og tværsnit - Rensningsanlæg
Hvordan kan man afbilde kæmpestore bygninger på tegninger? Eleverne kommer i dette emne til at arbejde med de todimensionelle tegneformer som arbejds- og perspektivtegning og isometrisk tegning i målforhold. De bliver udfordret med undersøgelser af linjer og vinkelsummer i polygoner samt grundplaner og modeller af vandtårne, der som afslutning undersøges i GeoGebra 3D. Materialer: Passer, lineal og ternet papir samt 10-sidede terninger (almindelige spilleterninger kan også bruges).

Lineære funktioner og hyperbler - Cykelenergi
Emnet indledes med en praktisk undersøgelse af sammenhænge mellem tid, hastighed og afstand. Til målingerne kan man vælge mellem at bruge hhv. målebånd og stopure eller apps, der kan vise tid og hastighed fx Endomondo, Runkeeper eller Cyclemeter. Eleverne skal i de følgende opgaver undersøge ligefrem og omvendt proportionalitet. Funktionsforskrifter, tabeller og tegning af grafer inddrages i arbejdet, der også omfatter undersøgelser af de to funktioner ved hjælp af skydere i GeoGebra.

9. kl.:
Budget, opsparing og lån - Varmepumpe
Budget, opsparing og lån er klassiske emner til den skriftlige FP9-prøve med hjælpemidler. Emnet tager udgangspunkt i en families ønske om at få installeret en varmepumpe og handler om økonomi, opsparing og lån. Simpel rente og sammensat rente (som beskrevet i ministerietsMatematiske formler og fagord) er centrale begreber i dette emne, som også sætter eleverne til at arbejde med annuitetslån og -opsparing. Eleverne bliver vejledt i at indrette regneark samt at bruge CAS til at hjælpe med at udføre beregningerne.

Trigonometri - Himmelrummet
Før den skriftlige eksamen kan nogle elever have brug for repetition af ligedannede trekanter, trigonometri og Pythagoras. Opgave 1 og 2.4 tager afsæt i aktiviteter på skolens udearealer. I opgave 1 kan man i stedet for at fremstille en Jacobsstav bruge et klinometer eller linealer og vinkelmålere til at finde sigtevinklerne. Små videoer vejleder eleverne i at lægge fotografier ind i GeoGebra og at finde højden på master, træer og bygninger ved hjælp af programmet. Der er også indlejret videovejledninger om at tegne enhedscirkel med linjer for sinus, cosinus og tangens og bruge dem til at aflæse de tilhørende værdier. Sinus-, cosinus og tangensrelationerne bliver sat i spil i undervisningen på samme måde som i ”Matematiske formler og fagord”.

Potens og rod - Det kosmiske zoom
Hvordan skriver man astronomiske tal som fx afstanden til planeten Merkur? Hvordan beregner man diameteren af Rundetårns platform? Man får sandsynligvis brug for at vide noget om potenser og kvadratrødder. I en rolig progression arbejder eleverne med regler og øvelser i dette lidt abstrakte stof. Emnet lægger ikke op til aktiviteter udenfor, men opgaverne kan sagtens løses udendørs i et skyggefuldt hjørne af skolegården.

Flytninger og mønstre - Afrikanske tekstiler
Eleverne skal undersøge mønstre i deres omgivelser or at få en oplevelse af, at viden og færdigheder i matematik (her flytningsgeometri) kan gøre det nemmere at beskrive virkeligheden. Emnet er en samlet repetition af alt det, eleverne bør have lært om flytninger på de tidligere klassetrin. Opgaverne lader eleverne arbejde med spejling, drejning og parallelforskydninger samt med rosettemønstre, friser og tesselationer. 

Hvis du stadig har brug for opgaver, der nemt kan indgå i fjernundervisning, finder du dem her.

22. marts 2021