Xplore Geografi 9: Nyt casemateriale er klar til brug

På Xplore Geografi 9 indledes hvert forløb nu også med en case med en virkelighedsnær problemstilling samt en undersøgende opgave.

I slutningen af hvert forløb findes nu også det perspektiverende "Udsyn" med en tilhørende opgave, hvor eleverne skal anvende den viden, de har opnået. Den afsluttende perspektivering er ofte fællesfaglig og trækker tråde til aktuelle problemstillinger.

Se casematerialet under hvert forløb her

02. juli 2021