Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

GO Atlas til gymnasiet Portal

GO Atlas til gymnasiet indeholder en stor kortsamling og mange kortværktøjer og -ressourcer, som er velegnede til at arbejde med i naturgeografi på stx samt i geografi og naturvidenskabelig faggruppe på hf.

Kortsamlingen indeholder 450 kort fordelt på forskellige korttyper som topografiske, fysiske og tematiske kort samt historiske og biologiske temakort, landskabskort, luftfotos og GIS-kort.

Temaer består af 30 samlinger af temakort, som behandler geografiske regioner og emner som bl.a. Danmarks drikkevand, Jordskælv og Migration.

Kortværktøjer og ressourcer:

  • Interaktivt danmarkskort - eleven kan på samme tid undersøge og sammenligne kortdata på fire søg-, mål- og zoombare korttyper over Danmark.

  • Interaktivt verdenskort - eleven kan undersøge arealanvendelse rundt om i verden ved at klikke lag fra og til på et søg-, mål- og zoombart verdenskort.

  • Klimastationer - eleven kan arbejde med interaktive hydrotermfigurer og datagrundlag om klimaet på knap 1.500 klimastationer rundt om i verden. En klimastation indeholder klimadata for et bestemt sted over et år Hydrotermfigurerne kan downloades.

  • Befolkningspyramider - eleven kan arbejde med befolkningspyramider og datagrundlag fra alle verdens lande. Hver befolkningspyramide indeholder befolkningsdata i en periode på 150 år, fra 1950 med fremskrivning til år 2100. Befolkningspyramiderne kan downloades.

  • Kortsammenligner - eleven kan arbejde med to forskellige kortsammenlignere, der hver viser to kort ad gangen. "Historiske danmarkskort" indeholder topografiske danmarkskort fra 1842-1899 og frem til i dag. "Sammenlign to kort" indeholder samtlige kort fra portalens kortsamling. Eleven kan fx sammenligne Europa Fysisk kort og Europa Arealanvendelse og afgrøder.

Se portalen

Abonnement

Portalen fås som klasseabonnement.

Pris pr. elev:
25,00 kr.
Vælg klasser eller hold
Antal elever
Bestil prøveabonnement
Alle priser er ekskl. moms
GO Atlas til gymnasiet Portal indeholder kortsamling, kortværktøjer og -ressourcer til stx og hf.
Redaktion Fagredaktion: Poul Kristensen og Jan Skovrind.
ISBN 978-87-7702-795-6
Fag Naturgeografi, NF, NV
Målgruppe Gymnasiet
Type Website