GO Atlas til gymnasiet Portal

GO Atlas til gymnasiet indeholder en stor kortsamling og mange kortværktøjer og -ressourcer, som er velegnede til at arbejde med i naturgeografi på stx samt i geografi og naturvidenskabelig faggruppe på hf.

Kortsamlingen indeholder 450 kort fordelt på forskellige korttyper som topografiske, fysiske og tematiske kort samt historiske og biologiske temakort, landskabskort, luftfotos og GIS-kort.

Temaer består af 30 samlinger af temakort, som behandler geografiske regioner og emner som bl.a. Danmarks drikkevand, Jordskælv og Migration.

Kortværktøjer og ressourcer

  • Interaktivt danmarkskort - eleven kan på samme tid undersøge og sammenligne kortdata på fire søg-, mål- og zoombare korttyper over Danmark.
  • Interaktivt verdenskort - eleven kan undersøge arealanvendelse rundt om i verden ved at klikke lag fra og til på et søg-, mål- og zoombart verdenskort.
  • Klimastationer - eleven kan arbejde med interaktive hydrotermfigurer og datagrundlag om klimaet på knap 1.500 klimastationer rundt om i verden. En klimastation indeholder klimadata for et bestemt sted over et år Hydrotermfigurerne kan downloades.
  • Befolkningspyramider - eleven kan arbejde med befolkningspyramider og datagrundlag fra alle verdens lande. Hver befolkningspyramide indeholder befolkningsdata i en periode på 150 år (fra 1950 med fremskrivning til år 2100). Befolkningspyramiderne kan downloades.
  • Kortsammenligner - eleven kan arbejde med to forskellige kortsammenlignere, der hver viser to kort ad gangen. "Historiske danmarkskort" indeholder topografiske danmarkskort fra 1842-1899 og frem til i dag. "Sammenlign to kort" indeholder samtlige kort fra portalens kortsamling. Eleven kan fx sammenligne Europa Fysisk kort og Europa Arealanvendelse og afgrøder.

Se portalen her.

Portalen sælges i klasseabonnement.

Pris pr. elev:
25,00 kr.
Vælg klasser eller hold
Antal elever
Bestil prøveabonnement
Alle priser er ekskl. moms
GO Atlas til gymnasiet Portal indeholder kortsamling, kortværktøjer og -ressourcer til stx og hf.
Redaktion Fagredaktion: Poul Kristensen og Jan Skovrind.
ISBN 978-87-7702-795-6
Fag Naturgeografi, NF, NV
Målgruppe Gymnasiet