Fra 1. juni og frem til 14. august har du mulighed for at prøve Xplore og GO Atlas portalerne gratis. Du skal blot logge på med dit Unilogin på Xplore.dk (kræver dataadgang).

Xplore På tværs. Bogserie til naturfagligt samarbejde i geografi, biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse

Xplore På tværs

Bogserie

Læremiddel med forløb til de fællesfaglige fokusområder

Xplore På tværs er et læremiddel til naturfagligt samarbejde i geografi, biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. Læremidlet består af en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog.

Integreret fællesfaglighed

Xplore På tværs understøtter elevens naturfaglige kompetencer, undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation fra Forenklede Fælles Mål. Alle forløb indeholder stof fra alle tre naturfag og er skrevet fra bunden i et samarbejde med forfattere fra forskellige faggrupper.

Forløb

Læremidlet indeholder undervisningsforløb til de seks fællesfaglige fokusområder, som defineret i læseplanerne, og to ekstra:

  • Fremtidens bæredygtige produktion
  • Bæredygtig energiforsyning
  • Drikkevand - nu og i morgen
  • Udledning af stoffer
  • Stråling fra omgivelserne
  • Teknologi og sundhed i hverdagen
  • Katastrofer - frygt og håb
  • Liv i Universet

Forberedelse til naturfagsprøven

Xplore På tværs giver inspiration til faglærernes og elevernes forberedelse til og gennemførelse af den nye fælles naturfagsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi.