Xplore Natur/teknologi - bøger til en virkelighedsnær undervisning

Med indskolingen på opdagelse i naturfagene

Faglig læsning styrker indlæringen

Elevbøgerne er opbygget med fokus på faglig læsning, som styrker elevernes indlæring af de naturfaglige begreber og stofområder. Det betyder fx, at der på alle sider og opslag i elevbogen er en tydelig læseretning, som giver eleven ro og overblik over stoffet. Bøgerne indeholder desuden mange illustrationer og få tekster af hensyn til eleverne, som er ved at lære at læse. Der er tydeligt samspil mellem tekster og figurer, så de supplerer hinanden og giver eleven flere indgange til fagstoffet.

Naturfaglige begreber i øjenhøjde

Faglige begreber er tilpasset målgruppen og præsenteres og forklares med både tekst og illustrationer. Fagbegreberne konkretiserer og eksemplificerer med udgangspunk i elevernes virkelighed. Afslutningsvis i hver kapitel forklares de faglige begreber samlet under afsnittet Viden om, som er et leksikon, der samtidig kan bruges som et evalueringsredskab til kapitlet. 

Lad eleverne på mellemtrinnet finde naturfaglige løsninger

Problemløsning med praktisk afsæt

Som opstart af hvert kapitel i elevbøgerne kan eleverne arbejde med en undersøgende case, der leder over i en praktisk-undersøgende opgave, som eleverne skal lave i grupper. Det undersøgende arbejde handler om, at eleverne skal gå på opdagelse og selv prøve at løse problemer. Gennem den problemløsende proces vil der opstå en masse spørgsmål, som pirrer elevernes nysgerrighed og lyst til at få udbygget deres faglige viden. Gennem arbejdet trænes eleverne i at arbejde innovativt, at designe modeller og argumentere for mulige løsninger.

Træning af fællesfagligt projektarbejde

Selv om det på mellemtrinnet kan synes som lang tid til, at eleverne skal til afsluttende prøve i naturfag i 9. klasse, er det vigtigt, at eleverne lærer at arbejde problemorienteret med tværfaglige projekter i natur/teknologi. Sidst i de tre Xplore-elevbøger til hhv. 4., 5. og 6. klasse finder du forslag til tværfagligt projektarbejde ud fra tværgående emner i elevbogen.

Bestil et bogsystem og få en gratis e-bog

Du får et års gratis abonnement på e-bogen af elevbogen i det valgte klassesæt ved køb af minimum 15 elevbøger. Opstart fra bestillingsmodtagelse til 1. juli 2025. Tilbuddet gælder til og med juni 2024.

Inden du bestiller får du mulighed for at gennemse et prøvekapitel fra elevbogen.