Spar 50% på 1. udgave af udvalgte Xplore-bøger: Se alle bøgerne her 

Forsider af Xplore Natur/teknologi Bogsystem
Forsider af Xplore Natur/teknologi Bogsystem
Forsider af Xplore Natur/teknologi Bogsystem
Forsider af Xplore Natur/teknologi Bogsystem
Forsider af Xplore Natur/teknologi Bogsystem
Forsider af Xplore Natur/teknologi Bogsystem

Xplore Natur/teknologi

Bogsystem

2. udgave af Xplore Natur/teknologi 1-6 indeholder fagstof og mange kapitler, som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Lærebogssystemet er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen.

Praktisk-undersøgende tilgang til naturfag
I bøgerne finder du en praktisk-undersøgende tilgang til naturfagsstoffet ud fra ideen om, at elevernes motivation fremmes, når de arbejder undersøgende med løsning af overskuelige og relevante problemstillinger.

Synlig progression styrker indlæringen
I de gennemgående fagstofområder er der en helt naturlig progression fra 1. til 6. klasse. Dette sikrer, at eleverne kommer igennem det samme overordnede tema flere gange og hver gang med en udbygning af de naturfaglige begreber og en højere kompleksitet i stoffet.

Eleverne træner naturfaglige metoder
I 2. udgaven af bogsystemet indledes hvert kapitel til 4.-6. klasse med en undersøgende case og opgave. Inden der tages hul på kapitlets fagstof, skal eleverne løse opgaven ved hjælp af egne erfaringer, ideer og hypoteser. Målet er at give eleverne en forforståelse for stoffet. Afslutningsvist i kapitlet kan eleverne arbejde med en perspektiveringsopgave, som samler op på deres nyerhvervede faglige viden. Opgaven træner dem i at arbejde problemorienteret med naturfaglige metoder som forberedelse til den fællesfaglige naturfagsundervisning i overbygningen.

Opgaver der udfordrer elevernes kreativitet
Xplore Natur/teknologi 1-6 indeholder over 850 opgaver fordelt på praktiske og undersøgende opgaver, evalueringsopgaver, perspektiveringsopgaver og test. Opgaverne udfordrer elevernes kreativitet og ruster dem til at arbejde naturfagligt.