Udeaktiviteter til geografi

Her får du ideer til udeaktiviteter fra Xplore Geografi.

Undersøg albedo og drivhuseffekt
Eleverne skal lave et forsøg, der viser, hvordan forskellige overflader indvirker på temperaturen. Lad eleverne undersøge forandringer i temperatur over et døgn både i og uden for et drivhus. I kan lave jeres eget lille drivhus ved at placere en glasplade over en kasse. Materialer: drivhus, termometer, maling og sølvpapir.

Lav et orienteringsløb
Lad eleverne lave et større orienteringsløb med GPS, hvor de planlægger, udarbejder, sætter posterne ud og sørger for afviklingen. Materialer: GPS, kort, skrive-redskaber og materialer til posterne.

8.kl.:
Besøg genbrugspladsen
Tag eleverne med på en genbrugsplads, og lad dem undersøge, hvordan affaldet bliver sorteret. Udvælg en eller flere typer affald og undersøg, hvad der sker med affaldet, når det forlader genbrugspladsen. Efter besøget på pladsen kan klassen undersøge, hvordan affaldet sorteres på skolen.

Bjergarter
Eleverne skal undersøge, hvilke bjergarter de kan finde i nærheden af skolen samt finde eksempler på sedimentære, metamorfe og magmatiske bjergarter.

9.kl.:
Spor efter globalisering
Lad eleverne lede efter ting i lokalmiljøet som stammer fra udlandet. Materialer: mobilkamera.

Udnyttelse af solen
I denne aktivitet skal eleverne bygge hhv. en almindelig og en fokuserende solfanger. Lad eleverne selv komme frem til, hvilke materialer, der kan anvendes.

Hvis du stadig har brug for aktiviteter, der er oplagte til at inddrage i fjernundervisning, finder du dem her.

28. maj 2020
  • Geografi
  • Udeskole