Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

Geologisk set

Geologisk Set er en serie bøger, der behandler forskellige regioner i Danmark og beskriver naturens og landskabets udvikling igennem de sidste 65 millioner år. Under hvert kapitel findes en beskrivelse af lokalitetens værdi for forskning, undervisning, turisme og samfundstekniske undersøgelser. Dette suppleres med forslag til, hvordan lokaliteten kan beskyttes. Behandlingen af hver lokalitet afrundes med henvisning til litteratur, turistbrochurer og ejerskab.

Serien Geologisk Set udgives af GO Forlag i samarbejde med bl.a. GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og Naturstyrelsen.