Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

GO Atlas til mellemtrinnet 2. udgave

Informative kort

GO Atlas til mellemtrinnet indeholder enkle og informative kort over Danmark og Norden, Europa og resten af verden. Atlasset er tænkt som elevens eget atlas og kan anvendes i alle de situationer, hvor der i skolen er brug for geografisk viden.

Geografiens kernedimensioner

Opslagenes detaljeringsgrad er tilpasset målgruppen, som præsenteres for geografiens kernedimensioner: natur, kultur og samspillet mellem menneske og natur. Der lægges således op til iagttagelse af fænomener og sammenhænge i vores omverden. Desuden tilgodeser atlasset centralt formulerede mål for relevante fag i grundskolen.

2. udgave af GO Atlas til mellemtrinnet har samme opbygning som 1. udgaven, dvs. at begge udgaver kan bruges sammen i klasselokalet.

Nyt i 2. udgave:

  • Opdateret kartografi
  • Opdateret flagoversigt
  • Til alle verdensdele er der på temasiderne om klima og befolkning /klima og naturlig plantevækst tilføjet klimastationer fra udvalgte byer i regionen
  • Til kortlære findes nye eksempler med målestoksforhold
  • Nyt kort over befolkningstæthed i Danmark i 2014
  • Nye fotos af typiske danske landskaber og et nyt landskabskort.

Til atlasset findes atlasøvelser og løsningshæfte.

E-bog

GO Atlas til mellemtrinnet findes også som e-bog basis

Pris
125,00 kr.
112,50 kr.
Antal
Alle priser er ekskl. moms
GO Atlas til mellemtrinnet
Redaktion Poul Kristensen
Sider 67
Udgave 2. udgave (2016) 2. oplag (2021)
ISBN 978-87-7702-937-0
Fag Natur/teknologi
Målgruppe 1.-6.
Type Bog