Spar 50% på bøger fra bogserien 'Geologisk Set' indtil d. 1. juni 2024

Xplore Fysik/kemi Bogsystem
Xplore Fysik/kemi Bogsystem
Xplore Fysik/kemi Bogsystem

Xplore Fysik/kemi

Bogsystem

Xplore Fysik/kemi er et komplet læremiddel til fysik/kemi i 7.-9. klasse

Med Xplore Fysik/kemi bogsystem får du et læremiddel med fagstof tilpasset og målrettet de enkelte klassetrin. Xplore Fysik/kemi søger at øge motivationen hos eleverne, og der fokuseres derfor på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere fysik/kemi kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid.

Hvert kapitel i bøgerne er inddelt i tre faser:

  • En motiverende indledning med målbeskrivelse
  • En central fordybelsesdel med det faglige stof
  • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Emner til tværfagligt samarbejde

Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Biologi og Xplore Geografi, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog
Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.

Bogsystemet findes i 1. og 2. udgave.

Læs mere om Xplore Fysik/kemi bogsystem