Xplore Fysik/Kemi 7 Elevbog - 2. udgave

Casemateriale

Denne udgave af elevbogen til 7. klasse indeholder fagstof og opslag, hvor der er lagt vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne kan få vakt deres nysgerrighed og motivation for indholdet.

Træning i naturfaglige metoder

I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået.

Kapitler

  • Cirkus Elektrikus
  • Jordens vejr - tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7
  • En verden af atomer
  • En strøm af elektroner
  • Ud i verdensrummet
  • Det er bare vand - tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7
  • Den livgivende jord - tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7
  • Sikkerhed

Xplore Fysik/kemi opfylder kravene i Fælles Mål og læseplanen

Xplore Fysik/kemi er et komplet læremiddel til fysik/kemi-undervisningen i 7.-9. klasse, hvor du og dine elever får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnene, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 8. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Geografi 7 og Xplore Biologi 7.

Forløb til fællesfaglige fokusområder

Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs

E-bog

Xplore Fysik/kemi 7 Elevbog 2. udgave findes også som E-bog.

Pris
220,00 kr.
198,00 kr.
Antal
Alle priser er ekskl. moms
Xplore Fysik/Kemi 7 Elevbog - 2. udgave
Forfattere Søren Storm, Eva Totzki og Asbjørn Petersen
Sider 156
Udgave 2. udgave (2021) 1. oplag (2021)
ISBN 978-87-7702-985-1
Fag FysikKemi
Målgruppe 7. klasse
Type Bog