Forsider af Xplore Biologi bogsystem til 7.-9. klasse.
Forsider af Xplore Biologi bogsystem til 7.-9. klasse.
Forsider af Xplore Biologi bogsystem til 7.-9. klasse.

Xplore Biologi

Bogsystem

Xplore Biologi bogsystem er et læremiddel til undervisning i biologi i 7.-9. klasse.

Fagstof målrettet de enkelte klassetrin

Xplore Biologi øger motivationen hos eleverne og fokuserer på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere biologisk kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Geografi og Xplore Fysik/kemi, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

  • En motiverende indledning med målbeskrivelse
  • En central fordybelsesdel med det faglige stof
  • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Casemateriale

I anden udgave af bøgerne er der til hvert kapitel tilføjet nyt problembaseret casemateriale med undersøgende og perspektiverende opgaver, der relaterer stoffet til aktuelle problemstillinger.  

Støtte til læreren

Du får et system, som indeholder alt, hvad du skal bruge til din undervisning. De differentierede læringsressourcer støtter dig i din planlægning og gennemførelse af biologiundervisningen. Kapitlerne er opbygget som komplette læringsforløb, hvor der er fokus på at synliggøre de faglige mål for eleverne. Med lærerhåndbogen får du grundig vejledning samt kopiark med ekstra- og valgopgaver.

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog

Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.

Læs mere om Xplore Biologi bogsystem