Xplore Biologi bogsystem til 7.-9. klasse.
Xplore Biologi bogsystem til 7.-9. klasse.
Xplore Biologi bogsystem til 7.-9. klasse.

Xplore Biologi

Bogsystem

Xplore Biologi er et komplet system til biologi i 7.-9. klasse.

Bogsystemet findes i 1. og 2. udgave. 1. udgave af elevhæfter og lærerhåndbøger kan godt anvendes sammen med 2. udgave af elevbøgerne.

Xplore Biologi øger motivationen hos eleverne og fokuserer på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere biologisk kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid. Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore Geografi og Xplore Fysik/kemi, som giver mulighed for tværfaligt samarbejde.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

  • En motiverende indledning med målbeskrivelse
  • En central fordybelsesdel med det faglige stof
  • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog 
Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.