Xplore Biologi 7 Elevbog - 2. udgave

Kapitler i 2. udgaven af Xplore Biologi 7

  • Dyrenes verden
  • Jordens vejr (tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Fysik/kemi 7)
  • Forandringer i kroppen
  • Seje planter med stærke rødder
  • Tiltrækning i naturen
  • Det er bare vand (tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Fysik/kemi 7)
  • Den livgivende jord (tværfagligt emne med Xplore Geografi 7 og Xplore Fysik/kemi 7)

Eleverne arbejder undersøgende

Den nye udgave af elevbogen indeholder opdateret fagstof og helt nye opslag, hvor der er lagt endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vakt deres nysgerrighed og motivation for indholdet.

Eleverne træner naturfaglige metoder

I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået.

Xplore Biologi er et komplet system til biologi-undervisningen i 7.-9. klasse, hvor elever og lærere får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnet. Elevbogen til 7. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Geografi 7 og Xplore Fysik/kemi 7. Systemet er opbygget med fokus på progression og sammenhæng i den naturfaglige undervisning fra 1. til 9. klasse. Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs

Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven.

Pris
kr. 220,00
kr. 198,00
Antal
Alle priser er ekskl. moms
Xplore Biologi 7 Elevbog - 2. udgave
Forfattere Katrine de Waal, Rikke Mortensen, Ulla Hjøllund Linderoth og Pernille Ulla Andersen
Sider 152
Udgave 2. udgave (2019) 1. oplag (2019)
ISBN 978-87-7702-987-5
Fag Biologi
Målgruppe 7. klasse