Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

Xplore Matematik 0-3 Systemportal

Med det digitale læremiddel Xplore Matematik 0-3 bliver dine elever klædt godt på i forhold til matematiske begreber og fagord, så de kan sætte ord på den matematik, de møder, når de går på opdagelse i deres nære omverden. Xplore matematik opfylder Fælles Mål og læseplaner.

Synlig progression der styrker indlæringen

Xplore Matematik introducerer dine elever til matematikkens forunderlige verden gennem en emnebaseret tilgang. Læremidlet taget udgangspunkt i elevernes egen hverdag for at understøtte udviklingen af de matematiske kompetencer. Desuden inddrages forskellige former for klassedialoger (bla Number Talks), der fokuserer på udviklingen af elevers forståelse, udvikling af strategier samt kommunikationskompetencer. Systemet er opbygget med fællesemner med Xplore Natur/teknologi 1-3 og giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Støtte til de yngste elever

Dine elever bliver gradvist præsenteret for faglige begreber gennem tekst og mange illustrationer i de interaktive opgaver. Elevteksterne bliver løbende indtalt i lydstudie, så dine elever kan få teksten læst op. I leksikonet finder eleverne matematiske fagord og begreber.

Interaktive opgaver og kopiark

Til hvert klassetrin finder du et stort udvalg af interaktive opgaver samt tallinjer og taltavler, der sætter eleverne i gang med at undersøge, manipulere og afprøve matematikken. I læremidlet finder du også masser af undersøgende aktiviteter og kopiark, der lader eleverne arbejde med matematikken væk fra skærmen. Til alle forløb og opgaver er der grundige lærervejledninger med facit.

Spil og bevægelse i undervisningen

Xplore Matematik indeholder faglige spil og relevante bevægelsesaktiviteter, så eleverne får rørt sig i løbet af undervisningen. Bevægelsesaktiviteterne og spillene er integreret i emnerne sammen med de fagligt undersøgende opgaver, så du let kan bringe dem i spil, når det passer ind i din undervisning

Særligt om 0. klasse

Portalen til 0. klasse er tilrettelagt med stort fokus på samarbejde, mundtlighed, praktiske aktiviteter og sansebaserede lege, hvor klassen gennem uformelle matematiske samtaler udforsker matematikkens begreber. Enkelte interaktive aktiviteter kan bearbejdes af små grupper af elever uden ret meget voksen-hjælp og der er også enkelte opgaver, hvor eleverne kan arbejde individuelt, men portalen er i overvældende grad baseret på fælles lege og samtaler. Der er grundig lærervejledning til alle aktiviteter bl.a. med angivelse af materialer.

Hvert forløb indeholder:

  • Introduktion med lette tekster til eleven
  • Undersøgende opgaver, hvoraf mange opfordrer til bevægelse
  • Mundtlige aktiviteter, hvor eleverne i samarbejde skal udvide og præcisere deres faglige og før faglige ordforråd
  • Faglige opgaver, hvor eleven undersøger nye matematiske begreber
  • Lærervejledning og årsplanlægningsværktøj
  • Fællesfaglige emner med natur/teknologi.

Se Xplore Matematik 0 portal her
Se Xplore Matematik 1 portal her
Se Xplore Matematik 2 portal her
Se Xplore Matematik 3 portal her

Abonnement

Abonnement til portalen er for alle elever i 0.-3. klasse.
Pris pr. elev pr. år

Pris pr. elev:
35,00 kr.
Antal elever
Bestil prøveabonnement
Kontakt forlaget for køb af enkelte klasselicenser.
Alle priser er ekskl. moms
Skærmbillede af Xplore Matematik 0-3 klasse.
Forfattere Martin Sloth Andersen og Lóa Björk Jóelsdóttir
ISBN 978-87-7702-980-6
Fag Matematik
Målgruppe 0.-3. klasse
Type Website