Xplore Matematik 0-3 Systemportal Under udgivelse

Xplore Matematik indeholder til hvert klassetrin fagligt kernestof, grundige lærervejledninger og et stort udvalg af interaktive opgaver samt fx tallinjer og taltavler, der lader eleverne undersøge, manipulere og afprøve matematikken.

Læremidlet er emnebaseret og understøtter udviklingen af de matematiske kompetencer. Xplore Matematik inddrager Number Talks som en særlig form for klassedialog, der fokuserer på udviklingen af elevernes talforståelse, deres strategiudvikling og ikke mindst deres kommunikations- og ræsonnementskompetencer.

Systemet er opbygget med fællesemner med Xplore Natur/teknologi 1-3 og giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Hvert forløb indeholder bl.a.:

  • Introduktion med læsebearbejdet tekst til eleven samt voksentekst til lærere og forældre
  • Undersøgende opgaver, hvoraf mange opfordrer til bevægelse
  • Faglige opgaver, hvor eleven undersøge nye matematiske begreber
  • Træningsopgaver, hvor eleven træner de nye færdigheder
  • Evalueringsopgaver, hvor eleven afprøver den nye viden
  • Leksikon med centrale faglige begreber
  • Lærervejledning og årsplanlægningsværktøj
  • Logbog med læringsmål og evaluering
  • Fællesfaglige emner med natur/teknologi.

Se portalen her.

Portalen sælges i abonnement til alle elever i 1.-3. klasse. 0. klasse får gratis adgang.

Forløbene til 1. klasse er udkommet.
Forløbene til 2. klasse er under udgivelse.
Forløbene til 3. klasse udkommer 2023.
Materialet til 0. klasse udkommer 2023.

Pris pr. elev:
kr. 35,00
Antal elever
Bestil prøveabonnement
Kontakt forlaget for køb af enkelte klasselicenser.
Alle priser er ekskl. moms
Forfattere Martin Sloth Andersen og Lóa Björk Jóelsdóttir
ISBN 978-87-7702-980-6
Fag Matematik
Målgruppe 0-3. klasse