Xplore Matematik 0-3 Systemportal Under udgivelse

Med det digitale læremiddel Xplore Matematik 0-3 bliver dine elever klædt godt på i forhold til matematiske begreber og fagord, så de kan sætte ord på den matematik, de møder, når de går på opdagelse i deres nære omverden. Xplore matematik opfylder Fælles Mål og læseplaner.

Synlig progression der styrker indlæringen

Xplore Matematik introducerer dine elever til matematikkens forunderlige verden gennem en emnebaseret tilgang. Læremidlet taget udgangspunkt i elevernes egen hverdag for at understøtte udviklingen af de matematiske kompetencer. Desuden inddrages Number Talks som en særlig form for klassedialog, der fokuserer på udviklingen af elevernes talforståelse, deres strategiudvikling og ikke mindst deres kommunikations- og ræsonnementskompetencer. Systemet er opbygget med fællesemner med Xplore Natur/teknologi 1-3 og giver mulighed for tværfagligt samarbejde.

Støtte til de yngste elever

Dine elever bliver gradvist præsenteret for faglige begreber gennem tekst og mange illustrationer i de interaktive opgaver. Elevteksterne bliver løbende indtalt i lydstudie, så dine elever kan få teksten læst op. I leksikonet finder eleverne matematiske fagord og begreber.

Interaktive opgaver og kopiark

Til hvert klassetrin finder du et stort udvalg af interaktive opgaver samt tallinjer og taltavler, der sætter eleverne i gang med at undersøge, manipulere og afprøve matematikken. I læremidlet finder du også masser af undersøgende aktiviteter og kopiark, der lader eleverne arbejde med matematikken væk fra skærmen. Til alle forløb og opgaver er der grundige lærervejledninger med facit.

Spil og bevægelse i undervisningen

Xplore Matematik indeholder faglige spil og relevante bevægelsesaktiviteter, så eleverne får rørt sig i løbet af undervisningen. Bevægelsesaktiviteterne og spillene er integreret i emnerne sammen med de fagligt undersøgende opgaver, så du let kan bringe dem i spil, når det passer ind i din undervisning

Hvert forløb indeholder:

  • Introduktion med lette tekster til eleven samt voksentekst til lærere og forældre
  • Undersøgende opgaver, hvoraf mange opfordrer til bevægelse
  • Faglige opgaver, hvor eleven undersøger nye matematiske begreber
  • Træningsopgaver, hvor eleven træner de nye færdigheder
  • Evalueringsopgaver, hvor eleven afprøver den nye viden
  • Leksikon med centrale faglige begreber
  • Lærervejledning og årsplanlægningsværktøj
  • Logbog med læringsmål og evaluering
  • Fællesfaglige emner med natur/teknologi.

Du kan bestille abonnement til portalen til alle elever i 0.-3. klasse.

Materialet til 0. klasse er under udgivelse.
Forløbene til 1. klasse er under udgivelse.
Forløbene til 2. klasse er under udgivelse.
Forløbene til 3. klasse er under udgivelse.

Alle priser er ekskl. moms
Xplore Matematik 0-3 Systemportal indeholder fagportaler til hvert klassetrin fra 0.-3. klasse.
Forfattere Martin Sloth Andersen og Lóa Björk Jóelsdóttir
ISBN 978-87-7702-980-6
Fag Matematik
Målgruppe 0.-3. klasse