Xplore Matematik 10 Systemportal Udkommer efterår 2022

Xplore Matematik 10 er et emnebaseret og undersøgende læremiddel, der har fokus på udvikling af de matematiske kompetencer. Portalen indeholder fagligt kernestof, lærervejledninger og en stor samling af bl.a. opgaver, træning, test og prøveoplæg.

Opgaver og evaluering
Til hvert emne findes et bredt udvalg af opgaver og aktiviteter som fx temaaktiviteter, faglige problemløsningsaktiviteter og færdighedsopgaver med direkte respons. Hvert emne afsluttes med en opsamling og et temaoplæg med anvendelse af det faglige kernestof, samt en adaptiv test i de matematiske færdigheder.

Xplore Matematik 10 indeholder desuden træningsoplæg til den skriftlige prøve samt prøveoplæg til den mundtlige prøve (prøveform A og B). Som forberedelse til prøveform B er der mulighed for at lave porteføljer efter hvert forløb.

Hvert forløb indeholder bl.a.:

  • Læringsmål
  • Introduktionsopgave, hvoraf mange opfordrer til bevægelse
  • Faglige opgaver, hvor eleven undersøger nye matematiske begreber vha. bl.a. regneark
  • Træningsopgaver, hvor eleven træner de nye færdigheder
  • Evalueringsopgaver, hvor eleven afprøver den nye viden
  • Leksikon med centrale faglige begreber
  • Adaptive test til evaluering af det faglige stof
  • Logbog med læringsmål og evaluering
  • Lærervejledninger med facitlister og årsplanlægningsværktøj
  • Træningsoplæg til den skriftlige og mundtlige prøve (Prøveform A og B).

Gå til portalen her.

Portalen sælges i abonnement til alle elever på 10. klassetrin.

Pris pr. elev:
kr. 50,00
Antal elever
Bestil prøveabonnement
Kontakt forlaget for køb af enkelte klasselicenser.
Alle priser er ekskl. moms
Forfattere Susanne Simoni Hedegård, Peter Spang og Bjarne Sørensen
ISBN 978-87-7702-907-3
Fag Matematik
Målgruppe 10. klasse