Xplore Matematik 0-10

Systemportal

Med Xplore Matematik får du en systemportal, hvor dine elever arbejder med det faglige stof gennem en didaktisk tilrettelagt struktur, som gør det nemt at gå til. Alt materiale til din undervisning er samlet ét sted, hvilket sparer dig forberedelsestid.

Virkelighedsnær og undersøgende matematik
Alt indhold i læremidlet tager udgangspunkt i elevernes hverdag for at vække deres nysgerrighed og lyst til at arbejde med stoffet. Den undersøgende og kompetencebaserede tilgang gør, at eleverne er med til selv at opdage matematikken frem for, at den bliver præsenteret for dem.
Xplore Matematik indeholder fælles forløb med Xplore-læremidlerne til naturfagene samt oplæg til samarbejde med dansk, samfundsfag, idræt og billedkunst.

Xplore Matematik indeholder bl.a.:

 • Fire forskellige opgavetyper:
 • På opdagelse i virkeligheden: undersøgende opgave, hvor dine elever erfarer, at det kan være nyttigt med matematisk kunnen for at kunne beskrive eller løse en konkret problemstilling fra virkeligheden.
 • På opdagelse i matematikken: faglige opgaver med stigende sværhedsgrad, hvor dine elever bevæger sig fra en konkret problemstilling til en teoretisk behandling af det faglige stof.
 • Træning i færdigheder: opgaver, hvor dine elever træner den matematiske viden og de matematiske færdigheder, som de har arbejdet med i emnet på flere niveauer.
 • Matematik i virkeligheden: evalueringsopgave, hvor dine elever skal vise, at de kan løse den indledende problemstilling mere dybtgående og kvalificeret med deres nyerhvervede viden og færdigheder.
 • Leksikon med centrale faglige begreber
 • Adaptive test til evaluering af det faglige stof (4.-10. kl.)
 • Træningsoplæg til den skriftlige og mundtlige prøve (8.-10. kl.)
 • Grundige lærervejledninger med facitlister
 • Logbog med læringsmål og evaluering
 • Interaktivt årsplanlægningsværktøj
 • Tværfaglige emner med natur/teknologi (1-6) og geografi, biologi og fysik/kemi (7-9).

Se portalen her