Gratis adgang til Xplore og GO Atlas portalerne fra 1. juni til 16. august for skoler med dataadgang. Log ind her med dit Unilogin.

 

Skærmbillede af portaler med forløb til undervisning i matematik 0.-10. klasse.

Xplore Matematik 0-10

Systemportal

Xplore Matematik er et fuldt dækkende digitalt læremiddel, der indeholder et bredt udvalg af opgaver, test og træning samt grundige lærevejledninger. Dine elever arbejder med det faglige stof gennem en didaktisk tilrettelagt struktur, og alt til din undervisning er samlet ét sted, hvilket sparer tid i din forberedelse. 

Virkelighedsnær og undersøgende matematik

Alle emnerne tager udgangspunkt i virkeligheden for at skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til at arbejde med stoffet. Ud over undersøgende opgaver finder du også mange træningsopgaver og test i forskellige sværhedsgrader. Portalerne kan derfor anvendes både som grundsystem og til at træne eleverne i de matematiske færdigheder.

Tværfaglig undervisning

Forløbene er opbygget, så du nemt kan lave tværfagligt samarbejde med især naturfagene, men også med dansk, samfundsfag, idræt og billedkunst og derved gøre matematikken konkret og meningsfuld for dine elever. Xplore Matematik er det eneste læremiddel, der er opbygget med integreret fællesfaglighed med naturfagene i hele 1.-9. klasse og giver dig dermed en unik mulighed for at styrke samarbejdet mellem matematik og naturfagene i grundskolen.

Ressourcer til læreren

Som lærer har du adgang til grundige lærervejledninger med facitlister og interaktive årsplaner, som du kan tilpasse til dine behov. I opgavebanken kan du søge og sortere i portalens tusindvis af opgaver ,og du kan nemt se elevernes besvarelser og testresultater og få overblik over deres niveau.

Med Xplore Matematik får du:

 • Fire forskellige opgavetyper:

  1. På opdagelse i virkeligheden:
  Undersøgende opgave, hvor dine elever erfarer, at det kan være nyttigt med matematisk kunnen for at kunne beskrive eller løse en konkret problemstilling fra virkeligheden.

  2. På opdagelse i matematikken:
  Faglige opgaver med stigende sværhedsgrad, hvor dine elever bevæger sig fra en konkret problemstilling til en teoretisk behandling af det faglige stof.

  3. Træning i færdigheder:
  Opgaver, hvor dine elever træner den matematiske viden og de matematiske færdigheder, som de har arbejdet med i emnet på flere niveauer.

  4. Matematik i virkeligheden:
  Evalueringsopgave, hvor dine elever skal vise, at de kan løse den indledende problemstilling mere dybdegående og kvalificeret med deres nyerhvervede viden og færdigheder.

 • Leksikon med centrale faglige begreber
 • Test til evaluering af det faglige stof til 4.-10. klasse
 • Træningsoplæg til den skriftlige og mundtlige prøve til 8.-10. klasse
 • Grundige lærervejledninger med facitlister
 • Interaktivt årsplanlægningsværktøj
 • Tværfaglige emner med natur/teknologi og geografi, biologi og fysik/kemi
 • Opgavebank med overblik over alle portalens opgaver
 • Notesbog
 • Og meget mere.

Mere

Læs mere om Xplore Matematik 0-10