Xplore Geografi

Bogsystem

Xplore Geografi lever op til Fælles Mål og har fokus på fagets fire kompetenceområder og de tilhørende færdigheds- og vidensmål. For hvert klassetrin findes tre fællesemner, der giver mulighed for samarbejde med biologi og fysik/kemi.

Bogsystemet findes i 1. og 2. udgave. 1. udgave af elevhæfter og lærerhåndbøger kan godt anvendes sammen med 2. udgave af elevbøgerne.

Xplore Geografi søger at øge motivationen hos eleverne og fokuserer på relevans, "den gode historie" og eksperimenter. Emnevalget er tilrettelagt med henblik på at præsentere geografisk kernestof og derved gøre faget overskueligt og realistisk i forhold til målgruppe og tid.

Hvert kapitel i bogen er inddelt i tre faser:

  • En motiverende indledning med målbeskrivelse
  • En central fordybelsesdel med det faglige stof
  • En afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering+

Samspil mellem elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog 
Til hvert klassetrin og fag er udarbejdet en elevbog, et elevhæfte og en lærerhåndbog. I elevbogen findes løbende henvisninger til opgaver i elevhæftet, hvor eleverne kan repetere og arbejde med stoffet fra elevbogen. Hvert kapitel i elevbogen afsluttes med henvisninger til en række valgopgaver i lærerhåndbogen, som eleverne kan arbejde videre med.