Xplore Geografi 7 Elevbog - 2. udgave

Kapitler i Xplore Geografi 7:

  • Lost - om kort
  • Jordens vejr (tværfagligt emne med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7)
  • Vindblæst og vandskabt
  • Fra land til by
  • Det er bare vand (tværfagligt emne med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7)
  • Den livgivende jord (tværfagligt emne med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7)

Eleverne arbejder undersøgende
Den nye udgave af elevbogen indeholder opdateret fagstof og helt nye opslag, hvor der er lagt endnu mere vægt på den undersøgende tilgang til naturfagene. Hvert kapitel indledes med en case, som introducerer et af emnerne for eleverne. Denne case er en virkelighedsnær problemstilling, som eleverne kan relatere sig til. Efter casen følger en undersøgende opgave, som knytter sig til den indledende case, hvor eleverne får vækket deres nysgerrighed og motivation for indholdet.

Eleverne træner naturfaglige metoder
I slutningen af hvert kapitel mødes eleverne af et tværfagligt og perspektiverende emne, som trækker tråde til "den virkelige verden" og til de andre naturfag. Til sidst skal eleverne prøve kræfter med en perspektiverede udfordringsopgave, hvor de skal anvende den viden, som de netop har opnået.

Xplore Geografi er et komplet system til 7.-9. klasse, hvor elever og lærere får pædagogisk bearbejdet fagstof, der er tilpasset klassetrinnet, og som tager udgangspunkt i elevernes virkelighed. Elevbogen til 7. klasse lægger op til tværfagligt samarbejde i form af tre fælleskapitler med Xplore Biologi 7 og Xplore Fysik/kemi 7. Systemet er opbygget med fokus på progression og sammenhæng i den naturfaglige undervisning fra 1. til 9. klasse. Forløb specifikt tilrettelagt til de fællesfaglige fokusområder findes i Xplore På tværs.

Elevhæfte og lærervejledning til 1. udgaven kan anvendes sammen med 2. udgaven.

Xplore Geografi 7 er fuldt dækkende i forhold til kravene i Fælles Mål og læseplanen.

Pris
kr. 220,00
kr. 198,00
Antal
Alle priser er ekskl. moms
Forfattere Poul Kristensen
Sider 152
Udgave 2. udgave (2021) 1. oplag (2021)
ISBN 978-87-7702-962-2
Fag Geografi
Målgruppe 7. klasse